Đàn piano yamaha giá rẻ

Đàn Piano Yamaha U1G

Cao x Rộng x Sâu: 121cm x 151cm x 63cm

5 năm

Đàn Piano Yamaha U1G

Đàn Piano Yamaha U1H

2220195

Cao x Rộng x Sâu: 121cm x 151cm x 63cm

U1H

Đen

5 năm

Đàn Piano Yamaha U1H

Đàn Piano Yamaha U2H

2628136

Cao x Rộng x Sâu : 126cm x 153cm x 63cm

U2H

Đen bóng

5 năm

Đàn Piano Yamaha U2H