Đàn Piano Yamaha U10BL

Đàn Piano Yamaha U10BL

4995899

Cao x Rộng x Sâu : 121cm x 153cm x 65cm

U10BL

Đen Bóng

6 năm - 1 năm/2 lần

A : Rất tốt - Gần như mới ( 9/10 )

A : Rất tốt - Gần như mới ( 9/10 )

A : Rất tốt - Gần như mới ( 9/10 )

A : Rất tốt - Gần như mới ( 9/10 )

Nhật Bản

2,436 views


Liên Hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm