Đàn Piano Yamaha U2H

Đàn Piano Yamaha U2H

2628136

Cao x Rộng x Sâu : 126cm x 153cm x 63cm

U2H

Đen bóng

5 năm

B: Tốt - Có 1 vài vết sước nhẹ ( 7/10 )

A : Rất tốt - Gần như mới ( 9/10 )

B+: Tốt – Tình trạng máy còn khá mới ( 8/10 )

A : Rất tốt - Gần như mới ( 9/10 )

Nhật Bản

2,490 views


Liên Hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm